Estás en:Novas

Adopción de medidas na comprobación material do investimento durante o estado de alarma

MINISTERIO DE FACENDA
Estado de alarma. Contratación administrativa

Resolución do 20 de marzo de 2020, da Intervención Xeral da Administración do Estado, sobre as medidas que se han adoptar no ámbito da comprobación material do investimento, durante o período de duración do estado de alarma declarado como consecuencia da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf

Páxinas suxeridas