Estás en:Novas

Oficina Virtual para a Coordinación Financeira coas Entidades Locais.

Novidades

[01/04/2020] Aplicación para a remisión do informe de seguimento do plan de axuste do primeiro trimestre de 2020 e para a actualización, no seu caso, do plan de axuste. Aberta ata o 30/04/2020.

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=15

[31/03/2020] Saldo da conta Acredores por operacións pendentes de aplicar a orzamento (Excel) e Nota sobre o control da conta 413 (PDF).

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/InformacionPresupuestaria/InformacionCCLLs/Saldo-cuenta-413.aspx

https://www.hacienda.gob.es/CDI/presupuestos/informacioneell/c413-nota.pdf

O obxecto da presente nota é lembrar ás Corporacións Locais a necesidade de dar cumprimento á obrigación que teñen de controlar o desenvolvemento da conta (413), «Acredores por operacións pendentes de aplicar a orzamento», conforme a disposición adicional terceira, "Control de entidades de Administracións Públicas non suxeitas a auditoría", da Lei Orgánica 9/2013, do 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público.

[31/03/2020] Publicación datos de execución orzamentaria trimestral de Corporacións Locais 2019 – Cuarto Trimestre.

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/InformacionPresupuestaria/InformacionEELLs/Consultaejecprestrimestral.aspx

Páxinas suxeridas