Estás en:Novas

Bases reguladoras axudas a entidades locais de Galicia actuacións en materia de residuos

XUNTA DE GALICIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ORDE do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2020-2021 (código de procedemento MT975I).

BDNS (Identif.): 505067.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200513/AnuncioG0532-050520-0001_gl.pdf

Páxinas suxeridas