Estás en:Novas

Regulación do uso obrigatorio da máscara durante a crise sanitaria COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDADE

Orde SND/422/2020, do 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o uso obrigatorio de máscara durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf

A presente orde fornecerá plenos efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado» e manterá a súa eficacia durante toda a vixencia do estado de alarma e as súas posibles prórrogas.

Páxinas suxeridas