Estás en:Novas

Flexibilización restricións da emerxencia sanitaria COVID-19 a pequenos municipios.

Ministerio de Sanidade

Estado de alarma. Medidas urxentes

Orde SND/427/2020, do 21 de maio, pola que se flexibilizan certas restricións derivadas da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19 a pequenos municipios e a entes locais de ámbito territorial inferior

Artigo 2. Ámbito de aplicación. 1. Esta orde será de aplicación tanto aos municipios como aos entes de ámbito territorial inferior ao municipio recolleitos no artigo 24 bis da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, cando teñan menos de 10.001 habitantes e densidade de poboación inferior a 100 habitantes por quilómetro cadrado

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf

Páxinas suxeridas