Estás en:Novas

Aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos POS+ Adicional 1/2020 para financiamento de gastos extraordinarios COVID-19

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Xestión de Plans

Sección de Plans Provinciais

2020/4120 Aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2020 para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios derivados da COVID-19

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/06/30/2020_0000004120.html

Páxinas suxeridas