Estás en:Novas

Corrección de erros relación de méritos xerais FHN

Ministerio de Política Territorial e Función Pública

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución do 10 de xullo de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se corrixen erros na do 12 de xuño de 2020, pola que se publica a relación individualizada de méritos xerais dos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/13/pdfs/BOE-A-2020-7754.pdf

Páxinas suxeridas