Estás en:Novas

OVEL. Información tributaria e presupostaria

Novidades:

[30/09/2020] Dispoñible a publicación de Imposición Local. Tipos de Gravame, Índices e Coeficientes. Ano 2020

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGFAL/ConsultaTipos/html/portadaconsultasm.aspx

[30/09/2020] Publicación datos de execución presupostaria trimestral de Corporacións Locais 2020 - Segundo Trimestre.

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/InformacionPresupuestaria/InformacionEELLs/Consultaejecprestrimestral.aspx

[30/09/2020] Saldos da conta 413 nos Concellos e Deputacións Provinciais no peche de 2016 a 2019, de cada trimestre de 2017 a 2019 e do primeiro e segundo trimestres de 2020 (Excel). Nota sobre o control da conta 413 (PDF).

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/InformacionPresupuestaria/InformacionCCLLs/Saldo-cuenta-413.aspx

[30/09/2020] Publicación dos datos de avance dos Presupostos do exercicio 2020.

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGFAL/CONPREL

[30/09/2020] Publicación dos datos de avance das Liquidacións dos presupostos do exercicio 2019.

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGFAL/CONPREL

Páxinas suxeridas