Estás en:Novas

Resolución do concurso ordinario de provisión de postos de traballo reservados a FHN.

Ministerio de Política Territorial e Función Pública

Resolución do 25 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se resolve o concurso ordinario de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/05/pdfs/BOE-A-2020-11729.pdf

Páxinas suxeridas