Estás en:Novas

Prudencia financeira. Outubro 2020

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

Medidas financeiras

Resolución do 2 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional, pola que se actualiza o anexo 1 da Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/06/pdfs/BOE-A-2020-11822.pdf

Páxinas suxeridas