Estás en:Novas

Bases e convocatoria de subvencións a corporacións locais programas de emerxencia social e inclusión social 2019 e 2021.

Xunta de Galicia

Consellería de Política Social

ORDE do 29 de outubro de 2020 pola que se modifica a Orde do 6 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 a 2021, cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS623C).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201106/AnuncioG0425-021120-0003_gl.pdf

Páxinas suxeridas