Estás en:Novas

OVEL. Ampliación do prazo de emisión da información requirida por incumprimento das obrigacións de subministración de información da Orde HAP/2105/2020

Novidades:

[18/11/2020] Ampliación do prazo ata o 1 de decembro de 2020 ás 24:00 horas para a remisión da información requirida por incumprimento das obrigacións de subministración de información contempladas na Orde HAP/2105/2020 do 16 de xaneiro de 2019 ao 30 de setembro de 2020. Esta ampliación afecta as aplicacións de captura da execución do cuarto trimestre dos orzamentos de 2018, das execucións dos trimestres primeiro, segundo, terceiro e cuarto dos orzamentos de 2019, das execucións dos trimestres primeiro e segundo dos orzamentos de 2020, das liñas fundamentais dos orzamentos dos exercicios 2020 e 2021 e dos plans orzamentarios a medio prazo 2020-2022 e 2021-2023. Todas estas aplicacións permanecerán abertas ata o 1 de decembro de 2020 ás 24:00 horas.

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx

Páxinas suxeridas