Estás en:Novas

Modificación da Ordenanza Xeral de Subvencións

Deputación Provincial da Coruña.

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.

Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

2021/43 Modificación da Ordenanza xeral de subvencións e outras transferencias da Deputación da Coruña

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/01/08/2021_0000000043.pdf

Páxinas suxeridas