Estás en:Novas

Aprobación das bases dos programas de subvencións de Cultura e Deportes

Deputación Provincial da Coruña. 

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes.

Sección de Educación, Cultura e Deportes

2021/90 R.P. 321/2021. Aprobación das Bases do programa FO104/2021

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/01/11/2021_0000000090.pdf

2021/91 R.P. 330/2021. Correción das bases do programa FO214/2021

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/01/11/2021_0000000091.pdf

2021/60 Corrección erro Programa FO203/2021

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/01/11/2021_0000000060.pdf

2021/87 R.P. 322/2021. Aprobación das Bases do programa FO206/2021.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/01/11/2021_0000000087.pdf

2021/88 R.P. 319/2021. Aprobación das bases do programa FO103C/2021

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/01/11/2021_0000000088.pdf

2021/89 R.P. 320/2021. Aprobación das Bases do programa FO103D/2021

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/01/11/2021_0000000089.pdf

Páxinas suxeridas