Estás en:Novas

Información que han fornecer as CC.LL. por esforzo fiscal de 2019 e a súa comprobación.

Ministerio de Facenda

Corporacións locais

Información tributaria

Resolución do 10 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Financiamento Autonómico e Local, pola que se desenvolve a información que han fornecer as Corporacións locais relativa ao esforzo fiscal de 2019 e a súa comprobación nas Delegacións de Economía e Facenda.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2457.pdf

Páxinas suxeridas