Estás en:Novas

OVEL. Fondo de Financiamento a EELL 2021. Ampliación calendario previsto nunha semana.

Novidades: 

[29/03/2021] Fondo de Financiamento a Entidades Locais (Fondo de Ordenación e Fondo de Impulso Económico) de 2021, amplíase nunha semana o calendario previsto: calendario e procedemento de xestión que deben seguir as Entidades Locais.

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Calendario-procedimiento-FFEELL-Aplic-ACDGAE-de-2021b.pdf

Páxinas suxeridas