Estás en:Novas

Oficina Virtual para a Coordinación Financeira coas Entidades Locais.

Novidades:

[31/03/2021] Aberta desde o 1 ao 30 de abril 2021, a Aplicación FFEELL (Fondo de Ordenación) para solicitar o financiamento das débedas AEAT, Seguridade Social e ICO mediante préstamos co citado Fondo, en aplicación da Disposición adicional 107 LGPE.

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=62

[31/03/2021] Execución orzamentaria trimestral de Corporacións Locais 2020 - Cuarto Trimestre.

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/InformacionPresupuestaria/InformacionEELLs/Consultaejecprestrimestral.aspx

[31/03/2021] Saldos da conta 413 nos Concellos e Deputacións provinciais ao peche de 2016, 2017, 2018 e 2019 e de cada trimestre de 2017, 2018, 2019 e 2020.

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/InformacionPresupuestaria/InformacionCCLLs/Saldo-cuenta-413.aspx

[31/03/2021] Aplicación para a captura da execución do primeiro trimestre do orzamento 2021. Aberta ata o 30 de abril de 2021 ás 24:00. Guía para cubrir os datos.

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=139

[31/03/2021] O día 5 de abril ábrese o prazo para fornecer a información sobre os servizos de transporte colectivo prestados polas entidades locais, a través da aplicación SUBTRAN (en cumprimento da Resolución do 9 de marzo de 2021, da Secretaría de Estado de Facenda, BOE do 12 de marzo). O prazo de subministración de información acabará o próximo día 19 de abril, ás 24:00 horas. Manual de usuario da aplicación.

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=131

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Manual-Usuario-SUBTRAN-formularios-info-Transporte-Publico-2019.pdf

Páxinas suxeridas