Estás en:Novas

Bases reguladoras axudas para adquisición e instalación de equipamentos de medida do caudal por sistemas de abastecemento de auga potable e convocatoria 2021

AUGAS DE GALICIA

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para a adquisición e instalación de equipamentos de medida do caudal subministrado en alta por sistemas de abastecemento de auga potable de titularidade pública na Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento administrativo AU301A).

BDNS (Identif.): 558247

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210504/AnuncioO143-220421-0001_gl.pdf

Páxinas suxeridas