Estás en:Novas

A Deputación apoia con preto de 800.000 euros a 65 entidades da provincia no mantemento de programas sociais

As contías das subvencións oscilan entre un mínimo de 1.933 euros e un máximo de 26.550 euros.

A Deputación apoia con preto de 800.000 euros a 65 entidades da provincia no mantemento de programas sociais

A Deputación da Coruña destina 796.519,51 euros a 65 entidades sen ánimo de lucro da provincia para financiar o mantemento de programas e prestacións de servizos sociais.

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) recolle a concesión provisional destas subvencións, que van desde un mínimo de 1.933 euros ata un máximo de 26.550 euros.

A través deste programa contribuirase ao mantemento de programas de rehabilitación; respiro familiar; prevención; apoio á integración social; inserción laboral; iniciativas para a eliminación de barreiras; servizos de transporte adaptado; ou prestacións de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidas a menores en situación de risco ou conflito social, entre outros.

A deputada de Benestar Social, Ana Lamas, subliñou a importancia destas axudas, que contribúen a mellorar o nivel de vida de centos de persoas e impulsan a integración social e laboral e a non discriminación.


Listaxe completa de entidades beneficiarias:

Entidades

Importe subvención

Beneficiario: A XANELA ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS ACTIVOS
Obxecto: ED-4 Tratamentos de Rehabilitación. “Programa de Intervención Terapéutica-Ocupacional para persoas con diversidade funcional de A Xanela”

12.000,00€

Beneficiario: ACCION FAMILIAR FERROL
Obxecto: EF-1 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risco ou conflito social - “Continuación Proxecto de Educación Familiar”

3.710,00€

Beneficiario: ALOUMIÑOS ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS DA COSTA DA MORTE
Obxecto: ED-3 Tratamentos de rehabilitación. “ INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMAIS (IAA) 2021”

2.640,00€

Beneficiario: ARELA ASOCIACIÓN
Obxecto: EF-1 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risco ou conflito social. “ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA PARA AS NENAS, NENOS E ADOLESCENTES RESIDENTES NA CASA DE FAMILIA ARELA DE COMPOSTELA”

3.676,33€

Beneficiario: ASOC. GALEGA DE FAMILIAS DE ACOLLIDA ACOUGO
Obxecto: EF-1. Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risco ou conflito social. “Servizo de apoio psicosocial a familias e crianzas en acollemento familiar con complemento específico de mindfulness”

9.610,45€

Beneficiario: ASOC.FAMILIARES PERSOAS CON DESCAPACIDADE INTELECTUAL POLA PROM.SOCIAL
Obxecto: ED-4 RESPIRO FAMILIAR. “Proporcionar ás familias un tempo de respiro na atención nos coidados dos adultos con discapacidade intelectual da asociación AFADIPS”

2.480,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN AGALURE
Obxecto: EOT-1 Programas de tratamento terapéutico, rehabilitación e inserción social.”PODO, PERO SÓ NON PODO”

19.500,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN ANTIDROGA VIEIRO DE CARBALLO
Obxecto: EOT- 2 Programas de apoio ás familias e para a prevención no colectivo de menores e mocidade que se desenvolvan en colaboración cos centros de atención a persoas con drogodependencia. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONDUTAS ADITIVAS EN MOZOS/AS - ODISEA

6.923,40€

Beneficiario: ASOCIACIÓN ANTIDROGRA Y DROGODEPENDENCIA ANTONIO NOCHE LOPEZ
Obxecto: EF-1 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risco ou conflito social

7.602,43€

Beneficiario: ASOCIACIÓN ARRAIANAS
Obxecto: EOM-3: Programas de apoio á integración social. “Programa Nnbata”

7.786,80€

Beneficiario: ASOCIACIÓN CORUÑESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE
Obxecto: ED- 3. TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN. “ PROGRAMA DE XESTIÓN E COORDINACIÓN DA REHABILITACIÓN”

12.000,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN DE COLABORACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SORDO
Obxecto: ED-3 Tratamientos de rehabilitación “Rehabilitación Logopédica a personas con discapacidad sensorial auditiva”

18.160,00€

Beneficiario: ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL
Obxecto: ED-3 Tratamentos de rehabilitación “Programa de fisioterapia para a rehabilitación de persoas con parálise cerebral”

17.000,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN DE PAIS DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS STA.MARIA DA CABEZA-TEO
Obxecto: ED-4 Tratamentos de rehabilitación. “Programa de rehabilitación (Fisioterapia, Pilates adaptado, musicoterapia, rehabilitación e estimulación neuropsicolóxica) e prevención hixiénico-sanitaria”

4.566,98€

Beneficiario: ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE AVANTE
Obxecto: ED-3 Tratamentos de rehabilitación. “PRONTA XIV”

12.000,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE FERROL
Obxecto: ED-2: Eliminación de barreiras. Servizo de Interpretación de Lingua de Signos, SILSE

22.950,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS
Obxecto: ED-3 Tratamentos de rehabilitación. “PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL”

19.500,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN ECOS DO SUR
Obxecto: EOM-3. Programa de Apoio á integración social: “PROGRAMA ULISES: programa de apoio á integración psicosocial de persoas migrantes”

19.500,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN EMILIA GOMEZ ADAFAD
Obxecto: EOT-2. Programa de apoio ás familias e para a prevención. Programa de atención a familiares, debido ós conflitos orixinados polo consumo de drogas ou drogodependencia dalgún dos membros da familia, se atopen estes/as a tratamento ou non nalgún servizo

14.882,22€

Beneficiario: ASOCIACIÓN FAMILIAR ENFERMOS ALZHEIMER AFAL FERROL
Obxecto: ED-1 Servizo de transporte adaptado.

20.102,50€

Beneficiario: ASOCIACIÓN FONTE DA VIRXE FAMILIARES E AMIG.ENFERMOS MENTAIS
Obxecto: ED-3 Tratamentos de rehabilitación. “Programa Rehabilitador Obradoiros ocupacionais”

14.500,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN ITINERA
Obxecto: ED-4 RESPIRO FAMILIAR, “PROGRAMA HERMES”

9.685,35€

Beneficiario: ASOCIACIÓN MINUSVÁLIDOS COMPOSTELÁNS (AMICO)
Obxecto: ED-3 Tratamentos de rehabilitación SERVIZO DE REHABILITACIÓN XI

10.800,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA
Obxecto: EF-1. Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risco ou conflito social. “Kamelamos chanelar (Queremos comprender)”

17.000,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN ONG MESTURA PARA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES
Obxecto: EF-1. Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risco ou conflito social

14.500,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN ONGD SENVALOS
Obxecto: EOM-2. Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado. “Itinerario Personalizado de Inserción Laboral para Persoas Migrantes”

9.102,32€

Beneficiario: ASOCIACIÓN PAIS NENOS CON MINUSVALÍA (ASPANEMI) FERROL
Obxecto: ED-3 TRATAMENTOS DE REHABILITACIÓN. “Continuación das Terapias de Fisioterapia das/os usuarias/os de ASPANEMI”

12.000,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Obxecto: ED-2 ELIMINACIÓN DE BARREIRAS. “PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL A DISTANCIA PARA COLECTIVOS DE PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL CON AFECTACIÓN SEVERA EN CENTROS E RESIDENCIAS DO ÁMBITO RURAL”

16.185,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN P/PERSOAS C/DISCAPACIDADE E FAMIL.ARELA-CAMBRE
Obxecto: ED-3 Tratamentos de rehabilitación. “Programa Arela 2021. Continuidade dos Tratamentos de Rehabilitación Multidisciplinares para persoas con Discapacidade”

6.600,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN PRO MINUSVÁLIDOS DE CARIÑO
Obxecto: ED-1 TRANSPORTE ADAPTADO. “MANTEMENTO DO TRANSPORTE ADAPTADO”

550,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GALICIA
Obxecto: ED-3 TRATAMENTOS DE REHABILITACIÓN - SERVIZO DE ENFERMERÍA CENTRO RICARDO BARÓ

19.500,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN RAIÑA PARAÍSO
Obxecto: EOR-1. Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado “RURALeLOXICO II”

12.000,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL
Obxecto: ED-2 Eliminación de barreiras. “APOIO A VIDA ADULTA”

22.394,70€

Beneficiario: ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL ASCM
Obxecto: ED-1 Transporte adaptado ASCM “CODIV-21”

12.000,00€

Beneficiario: ASOCIACIÓN UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL ALCOHOL Y CONDUCTAS ADICTIVAS LUIS MIGUEL MORAS
Obxecto: EOT-3. Programa de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado

1.933,19€

Beneficiario: ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS
Obxecto: ED-4 Respiro Familiar. “PROGRAMA DE RESPIRO DE FIN DE SEMANA, FESTIVOS E EMERXENCIA FAMILIAR”

14.500,00€

Beneficiario: ASOC.PADRES NIÑOS DEFICIENTES FIS.Y PSIQ.COMARCA XALLAS-CEE
Obxecto: ED-3 Tratamentos de rehabilitación. “TRATAMENTO REHABILITADOR DE PODOLOXÍA”

5.033,60€

Beneficiario: ASOC.PAIS DE NENOS E PERSOAS CON DISCAPACIDADE DAS MARIÑAS CORUÑESAS
Obxecto: ED-4 TRATAMENTOS DE REHABILITACIÓN. “Servicio técnico de atención ás necesidades dos nenos/as e persoas con discapacidade e a súa familia”

11.250,00€

Beneficiario: ASOC.PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA-T.E.A-PROV.A CORUÑA
Obxecto: ED-2 Eliminación de barreiras. “Autonomía persoal persoas con TEA”

19.500,00€

Beneficiario: ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZÚA E TERRA DE MELIDE (AMARAI)
Obxecto: ED-3 Tratamentos de rehabilitación. “PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA E COGNITIVA”

10.560,00€

Beneficiario: ASOC.SAÚDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL
Obxecto: ED-3 Tratamentos de Rehabilitación. “Mantemento dos talleres ocupacionais dos Centros de Rehabilitación Psicosocial e Laboral da entidade Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal”

17.000,00€

Beneficiario: ASOC.XUV.CULT.DEP.MEDIOAMB.E DE PROM.DA SAÚDE INTEGRAD@S
Obxecto: ED-4 Respiro Familiar. SERVIZO DE RESPIRO FAMILIAR

5.788,00€

Beneficiario: CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO
Obxecto: EF-1. PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DIRIXIDOS A MENORES EN SITUACIÓN DE RISCO OU CONFLITO SOCIAL

14.667,23€

Beneficiario: CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI
Obxecto: ED-3 Tratamentos de rehabilitación. “FOMENTAR A ESTIMULACIÓN EN PERSOAS CON DI COA TERAPIA ASISTIDA CON CANS”

4.675,00€

Beneficiario: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Obxecto: EF-1 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risco ou conflito social. “Apoio socioeducativo e psicosocial para menores en risco de exclusión.”

14.500,00€

Beneficiario: FAIBEN FUNDACIÓN DE APOIO A INFANCIA E O BENESTAR
Obxecto: EF-1 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risco ou conflito social “Acompañamento a Familias”

6.384,55€

Beneficiario: FEAFES GALICIA (FEDERACIÓN ASOC.FAM.ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA)
Obxecto: ED-5 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado “Proxecto de inserción laboral para persoas con diagnóstico de saúde mental”

19.500,00€

Beneficiario: FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA
Obxecto: ED-2 Eliminación de barreiras: Proxecto Farmacia TEAtende

5.401,04€

Beneficiario: FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA
Obxecto: ED-2. ELIMINACIÓN DE BARREIRAS. “SERVIZO DE INTÉRPRETES DE LINGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA E GUÍAS INTÉRPRETES DE PERSOAS XORDOCEGAS (SILSE-GI)”

26.550,00€

Beneficiario: FEDERACIÓN DOWN GALICIA
Obxecto: ED-6 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado. “Emprego con Apoio de persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade Intelectual na Coruña.”

20.925,43€

Beneficiario: FEDERACIÓN GALLEGA DE ASOC.EN FAVOR DE PERSONAS C/DISCAPAC.INTEL. O DESARROLLO
Obxecto: ED-4 Respiro familiar. “Estancias Programadas en instalacións comunitarias”

11.108,60€

Beneficiario: FUNDACIÓN ACCION CONTRA EL HAMBRE
Obxecto: EOR-1 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado:VIVES EMPREGA

10.299,82€

Beneficiario: FUNDACIÓN AMIGO
Obxecto: EF-1 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risco ou conflito social- CONVIVINDO PARA A SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA FILIOPARENTAL

19.500,00€

Beneficiario: FUNDACION ASPACE CORUÑA
Obxecto: ED-6 Programas de acción tutelar.”SERVIZO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E TUTELA DA FUNDACIÓN ASPACE CORUÑA”

10.131,53€

Beneficiario: FUNDACION AUTISMO CORUÑA
Obxecto: ED-6 Programas de acción tutelar. “Asistencia social e xurídica para a intervención tutelar”

9.969,96€

Beneficiario: FUNDACION DOWN COMPOSTELA
Obxecto: ED-3 Tratamentos de rehabilitación.”DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS SOCIAIS E EMOCIONAIS”

14.500,00€

Beneficiario: FUNDACION ERGUETE-INTEGRACION
Obxecto: EOR-1 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado. “SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL EN MEDIO PENITENCIARIO”

6.982,08€

Beneficiario: FUNDACION ESCOITA
Obxecto: ED-3 Tratamientos de rehabilitación. “SERVIZO DE ATENCIÓN LOGOPÉDICA Á DIVERSIDADE AUDITIVA”

8.416,00€

Beneficiario: FUNDACION JUANSOÑADOR
Obxecto: EF-1- Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixido a menores en situación de risco ou conflito social. Programa “Na Rúa Coruña”.

5.200,00€

Beneficiario: FUNDACION NORTEMPO
Obxecto: EOR-1 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado. “IntegraT Fundación Nortempo 2021”

12.000,00€

Beneficiario: FUNDACION RONSEL
Obxecto: EOM-2 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado. “ELIXE O TEU FUTURO”

19.500,00€

Beneficiario: GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA
Obxecto: ED-3 Tratamentos de rehabilitación. “Rehabilitación integral, promoción da autonomía persoal e benestar das persoas con discapacidade física.”

17.250,00€

Beneficiario: INSTITUTO GALEGO DE XESTION PARA O TERCEIRO SECTOR
Obxecto: EOR-1 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado “PROGRAMA PUNTO DE ENCONTRO DE INSERCION LABORAL “

14.500,00€

Beneficiario: MISELA (ASOC.PERS.DISC.COMARCA NOIA-MUROS)
Obxecto: ED-3 Tratamentos de rehabilitación. “Programa de Atención Especializada a Persoas con Discapacidade”

12.000,00€

Beneficiario: PATRONATO CONCEPCION ARENAL
Obxecto: EOM-1 FORMACION PRELABORAL “ CAMIÑO CARA EMPREGO

13.585,00€

Páxinas suxeridas