Estás en:Patrimonio Casa Wenceslao Fernández Flórez

Casa Wenceslao Fernández Flórez

Esta edificación responde o racionalismo propio da época (finais dos anos 40). Obra do arquitecto Antonio Tenreiro. Arquitectura perfectamente conjuntada e respectuosa coa contorna no que se sitúa a Fraga de Cecebre.

Este inmoble foi adquirido pola Deputación por acordo do pleno en sesión celebrada o 11 de xuño de 1999. O pleno da corporación en sesión celebrada o 26 de xaneiro de 2001 aprobou o convenio de colaboración entre a Excma. Deputación provincial da Coruña e a Fundación Wenceslao Fernández Flórez para a utilización deste inmoble.

Teléfono de atención a visitantes: 981676052
Horario:
Sábados, domingos e festivos: pola mañá, de 12h a 14h e pola tarde de 17h a 20h.
Visitas guiadas individuais ou en grupos (máx. 15 persoas por grupo).
Existe a posibilidade de adaptar ou noso horario a grupos durante vos días de semana a través dos teléfonos 981676052, 620279751 e 620068491 ou do noso correo electrónico fundawenceslaoff@gmail.com.

Duración aproximada dá visita 30-45 min.
Entrada: 1€ por persoa, agás nenos e xubilados.
Máis información en: http://wenceslaofernandezflorez.org/wff/

Dereitos exclusivos da Deputación. Uso libre