Estás en:Recursos Humanos Oferta de emprego público

Oferta de emprego público

BOE BASES OEP AGRUPADA.pdf

Anuncio DOG

Anuncio BOE

Nota informativa: prazo de presentación de solicitudes

Anuncio BOP relación provisional de persoas admitidas e excluídas

Resolución pola que se declara inhábil o mes de agosto a efectos de cómputo dos prazos

Anuncio BOP relación definitiva de persoas admitidas, tribunais e datas de celebración

 1. PROFESOR TÉCNICO FP ARTES GRÁFICAS
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Plantilla provisional de respostas (primeira parte do primeiro exercicio)
  3. Nota informativa
  4. Plantilla definitiva de respostas (primeira parte do primeiro exercicio)
  5. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  6. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
 2. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE INGLÉS
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Plantilla provisional de respostas (primera parte do primeiro exercicio)
  3. Nota informativa
  4. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  5. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
  6. Puntuación do segundo exercicio e puntuacións totais
 3. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE FRANCÉS
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Plantilla provisional de respostas (primeira parte do primeiro exercicio)
  3. Nota informativa
  4. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  5. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
 4. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE TECNOLOXÍA
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Plantilla provisional de respostas
  3. Nota informativa
  4. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
 5. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE LATÍN
  1. Valoración da fase de concurso 
  2. Plantilla provisional de respostas
  3. Nota informativa
  4. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  5. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
 6. PROFESOS DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE LINGUA GALEGA
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Modelo provisional de respostas (primeira parte do primeiro exercicio)
  3. Nota informativa sobre alegacións ao modelo provisional de respostas
  4. Modelo definitivo de respostas
  5. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  6. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
 7. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE LINGUA CASTELÁ
  1. Valoración da fase  de concurso
  2. Modelo provisional de respostas (primeira parte do primeiro exercicio)
  3. Nota informativa sobre alegacións ao modelo provisional de respostas
  4. Modelo definitivo de respostas
  5. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  6. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
 8. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE MATEMÁTICAS
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Modelo provisional de respostas (primeira parte do primeiro exercicio)
  3. Nota informativa sobre alegacións ao modelo provisional de respostas
  4. Modelo definitivo de respostas
  5. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  6. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
  7. Puntuación do segundo exercicio e puntuacións totais
 9. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE XEOGRAFÍA
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Modelo provisional de respostas (primeira parte do primeiro exercicio)
  3. Nota informativa sobre alegacións ao modelo provisional de respostas
  4. Modelo definitivo de respostas
  5. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  6. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
 10. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE FOL
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Plantilla provisional de respostas
  3. Nota informativa
  4. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
 11. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE EDUCACIÓN FÍSICA
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Plantilla provisional de respostas
  3. Nota informativa
  4. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición