Estás en:Recursos Humanos Oferta de emprego público

Oferta de emprego público

 1. BOE BASES OEP AGRUPADA.pdf

Anuncio DOG

Anuncio BOE

Nota informativa: prazo de presentación de solicitudes

Anuncio BOP relación provisional de persoas admitidas e excluídas

Resolución pola que se declara inhábil o mes de agosto a efectos de cómputo dos prazos

Anuncio BOP relación definitiva de persoas admitidas, tribunais e datas de celebración

Resolución pola que se aproba a lista provisional de persoas admtidas e excluídas (debuxo, fabricación e instalación de carpintería e moble, organización e proxectos de fabricación mecánica, soldadura e danza)

Resolución de admitidos e excluídos definitiva, tribunais e datas de examen

 1. PROFESOR/A TÉCNICO/A FP, ESPECIALIDADE SOLDADURA
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Nova data do primeiro exercicio: 9 de xullo de 2020 ás 10:00 horas na sala de Comisións da Deputación (2º andar)
  3. Modelo provisional de respostas da primeira parte do primeiro exercicio
  4. Nota informativa
  5. Puntuación do primeiro exercicio e convocatoria da primeira parte do segundo exercicio
  6. Puntuación da primeira parte do segundo exercicio e convocatoria da segunda parte do segundo exercicio
  7. Puntuación do segundo exercicio e puntuacións totais
  8. Nota informativa sobre presentación de documentación
 2. PROFESOR/A DE SECUNDARIA, ESPECIALIDADE DEBUXO.
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Nova data do primeiro exercicio: 7 de xullo de 2020, ás 10:00 horas na Sala Juanjo Gallo da Deputación (6º andar)
  3. Modelo provisional de respostas do primeiro exercicio primeira parte
  4. Nota informativa.
  5. Puntuación primeiro exercicio.
  6. Nova puntuación primeiro exercicio e convocatoria segundo exercicio.
  7. Puntuación segundo exercicio e total proceso selectivo.
 3. PROFESOR/A DE DANZA 
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Nova data do primeiro exercicio: 8 de setembro de 2020, ás 10:00 horas, na Sala Juanjo Gallo da Deputación (6º andar)
  3. Modelo provisional de respostas do primeiro exercicio primeira parte.
  4. Nota informativa
  5. Puntuación definitiva da fase de concurso, notas do primeiro exercicio e convocatoria do segundo exercicio
  6. Puntuación do segundo exercicio e convocatoria da proba de acreditación de coñecemento da lingua galega
  7. Puntuación total do proceso selectivo
  8. Nota informativa sobre a presentación de documentación
 4. PROFESOR/A DE SECUNDARIA, ESPECIALIDADE ORGANIZACIÓN E PROXECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Nova data do primeiro exercicio: 1 de xullo de 2020, ás 10:00 horas, na Sala Juanjo Gallo da Deputación (6º andar)
  3. Modelo provisonal de respostas do primeiro exercicio primeira parte
  4. Modelo provisional de respostas (primeira parte do primeiro exercicio)
  5. Nota informativa
  6. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  7. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
  8. Nota informativa
  9. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
  10. Puntuación total do proceso selectivo
  11. Nota informativa sobre a presentación de documentación
 5. PROFESOR/A TÉCNICO/A FP , ESPECIALIDADE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA E MOBLE
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Nova data do primeiro exercicio: 3 de xullo de 2020 ás 10:00 horas na sala de Comisións da Deputación (2º andar)
  3. Modelo provisional de respostas da primeira parte do primeiro exercicio
  4. Nota informativa
  5. Puntuación do primeiro exercicio e convocatoria da primeira parte do segundo exercicio
  6. Puntuación da primeira parte do segundo exercicio
  7. Convocatoria da segunda parte do segundo exercicio
  8. Puntuación do segundo exercicio e puntuacións totais
  9. Nota informativa sobre presentación de documentación
 6. PROFESOR/A TÉCNICO/A FP ARTES GRÁFICAS
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Plantilla provisional de respostas (primeira parte do primeiro exercicio)
  3. Nota informativa
  4. Plantilla definitiva de respostas (primeira parte do primeiro exercicio)
  5. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  6. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
  7. Puntuación da primeira parte do segundo exercicio
  8. Puntuación da segunda parte do segundo exercicio e puntuacións totais
  9. Nota informativa sobre a presentación de documentación
 7. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE INGLÉS
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Plantilla provisional de respostas (primera parte do primeiro exercicio)
  3. Nota informativa
  4. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  5. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
  6. Puntuación do segundo exercicio e puntuacións totais
  7. Nota informativa sobre presentación de documentación
 8. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE FRANCÉS
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Plantilla provisional de respostas (primeira parte do primeiro exercicio)
  3. Nota informativa
  4. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  5. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
  6. Puntuación segundo exercicio e puntuacións totais
  7. Nota informativa sobre presentación de documentación
 9. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE TECNOLOXÍA
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Plantilla provisional de respostas
  3. Nota informativa
  4. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  5. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
  6. Puntuación do segundo exercicio e puntuacións totais
  7. Nota informativa sobre presentación de documentación
 10. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE LATÍN
  1. Valoración da fase de concurso 
  2. Plantilla provisional de respostas
  3. Nota informativa
  4. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  5. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
  6. Puntuación do segundo exercicio e puntuacións totais
  7. Nota informativa sobre presentación de documentación
 11. PROFESOS DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE LINGUA GALEGA
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Modelo provisional de respostas (primeira parte do primeiro exercicio)
  3. Nota informativa sobre alegacións ao modelo provisional de respostas
  4. Modelo definitivo de respostas
  5. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  6. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
  7. Puntuación do segundo exercicio e puntuacións totais
  8. Nota informativa sobre a presentación de documentación
 12. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE LINGUA CASTELÁ
  1. Valoración da fase  de concurso
  2. Modelo provisional de respostas (primeira parte do primeiro exercicio)
  3. Nota informativa sobre alegacións ao modelo provisional de respostas
  4. Modelo definitivo de respostas
  5. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  6. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
  7. Puntuación do segundo exercicio e puntuacións totais
  8. Nota informativa sobre a presentación de documentación
 13. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE MATEMÁTICAS
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Modelo provisional de respostas (primeira parte do primeiro exercicio)
  3. Nota informativa sobre alegacións ao modelo provisional de respostas
  4. Modelo definitivo de respostas
  5. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  6. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
  7. Puntuación do segundo exercicio e puntuacións totais
  8. Nota informativa sobre a presentación de documentación
 14. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE XEOGRAFÍA
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Modelo provisional de respostas (primeira parte do primeiro exercicio)
  3. Nota informativa sobre alegacións ao modelo provisional de respostas
  4. Modelo definitivo de respostas
  5. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  6. Convocatoria para a realización do segundo exercicio
  7. Puntuación do segundo exercicio e puntuación total
  8. Nota informativa sobre a presentación de documentación
 15. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE FOL
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Plantilla provisional de respostas
  3. Nota informativa
  4. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  5. Convocatoria para a realización do segundo exercicio.
  6. Puntuación do segundo exercicio e puntuación total.
  7. Nota informativa sobre a presentación de documentación.
 16. PROFESOR DE SECUNDARIA ESPECIALIDADE EDUCACIÓN FÍSICA
  1. Valoración da fase de concurso
  2. Plantilla provisional de respostas
  3. Nota informativa
  4. Puntuación definitiva da fase de concurso e notas do primeiro exercicio da fase de oposición
  5. Convocatoria para a realización do segundo exercicio.
  6. Material gimnasio IES Puga Ramón.
  7. Puntuación do segundo exercicio  e convocatoria da proba de acreditación de coñecemento da lingua galega
  8. Puntuacións totais do proceso selectivo.
  9. Nota informativa sobre a presentación da documentación