galego | castellano
: Servizos sociais : Área de Diversidade Funcional : Convocatoria de subvencións

Subvencións entidades sen ánimo de lucro

LIÑAS DE ACTUACIÓN

Nas convocatorias de subvencións para entidades sen ánimo de lucro fináncianse as seguintes liñas de actuación:

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE DIVERSIDADE FUNCIONAL

Códigos:

ED-1 Transporte adaptado

ED-2 Eliminación barreiras

ED-3 Centros residenciais

ED-4 Centros ocupacionais

ED-5 Centros de día

ED-6 Vivendas comunitarias e apartamentos tutelados

ED-7 Tratamentos de rehabilitación

ED-8 Respiro familiar

ED-9 Centros especiais de emprego

ED-10 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado.

ED-11 Programas de acción tutelar

 

CONCESIÓNS

Pode consultar as concesións de subvencións do programa F.O.A.X.E. (mantemento de servizos sociais) dos últimos anos nas seguintes ligazóns:

ANO 2017

ANO 2016

ANO 2015

ANO 2014

Pode consultar as concesións de subvencións do programa F.O.I.E. (investimento de servizos sociais) dos últimos  anos nas seguintes ligazóns:

ANO 2017

ANO 2016

ANO 2015

ANO 2014