galego | castellano
: Servizos sociais : Área de Drogodependencias e Outros Trastornos Aditivos : Convocatoria de subvencións

Subvencións entidades sen ánimo de lucro

LIÑAS DE ACTUACIÓN

Nas convocatorias de subvencións para entidades sen ánimo de lucro fináncianse as seguintes liñas de actuación:

3 4 SERVIZOS SOCIAIS ÁREA DE DROGODEPENDENCIAS E OUTROS TRASTORNOS ADITIVOS

Códigos

EOT-1 Programas de tratamento terapéutico, rehabilitación e inserción social.

EOT-2 Unidades de día

EOT-3 Comunidades terapéuticas

EOT-4 Vivendas de apoio

EOT-5 Programas de apoio ás familias e para prevención no colectivo de menores e mocidade que se desenvolvan en colaboración cos centros de atención a persoas con drogodependencias.

EOT-6 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado.

Os programas EOT-1,EOT-2,EOT-3,EOT-4,EOT-5, deberán estar incluídos na rede asistencial do Plan de Galicia sobre Drogas.

CONCESIÓNS

Pode consultar as concesións de subvencións do programa FOAXE (mantemento) dos últimos anos nas seguintes ligazóns:

ANO 2016

ANO 2015

ANO 2014

Pode consultar as concesións de subvencións do programa FOIE (investimento) dos últimos  anos nas seguintes ligazóns:

ANO 2016

ANO 2015

ANO 2014