galego | castellano
: Servizos sociais : Área de Familia e Infancia : Convocatoria de subvencións

Subvencións entidades sen ánimo de lucro

CONCESIÓNS

Pode consultar as concesións de subvencións do programa FOAXE (mantemento) dos últimos anos nas seguintes ligazóns:

ANO 2016

ANO 2015

ANO 2014

Pode consultar as concesións de subvencións do programa FOIE (investimento) dos últimos anos nas seguintes ligazóns:

ANO 2016

ANO 2015

ANO 2014

LIÑAS DE ACTUACIÓN

Nas convocatorias de subvencións para entidades sen ánimo de lucro fináncianse as seguintes liñas de actuación:

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE FAMILIA, INFANCIA E MOCIDADE

Códigos:

EF-1 Centros de menores

EF-2 Centros de atención á infancia

EF-3 Ludotecas

EF-4 Puntos de encontro

EF-5 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risco ou conflito social