galego | castellano
: Servizos sociais : Área de Igualdade : Proxectos : Igualdade e loita contra a violencia de xénero : 2016 : Programa socioeducativo "Suprime o control" : Características

Metodoloxía

Como PRINCIPIOS METODOLÓXICOS do programa socioeducativo, destacan:

  • A participación activa do alumnado será un elemento imprescindible do desenvolvemento dos obradoiros, facilitando así o seu pensamento crítico e creativo.
  • Fomentarase unha actitude crítica fronte ás numerosas mensaxes estereotipadas que reciben do entorno, e que modelan ao proceso de socialización. Potenciarase a análise e a reflexión sobre a realidade más inmediata do alumnado, e sobre os produtos culturais que lles resultan familiares.
  • Buscarase unha aprendizaxe baseada na observación participante, fundamentada no modelo próximo ofrecido polo educador ou educadora, que actuará como estímulo para os pensamentos, actitudes e condutas do grupo.
  • Traballarase cun modelo de aprendizaxe non directivo, isto é, nalgunhas actividades será o propio alumnado que terá, cos seus propios medios, que desenvolver a actividade.
  • Aplicaranse dinámicas de grupo (xogo de roles, a chuvia de ideas, etc.), dinámicas que se caracterizan por propiciar experiencias a través dun xogo estruturado e ben dirixido, creando un ambiente axeitado no que se actúa cunha maior espontaneidade. Por outra banda, constitúen unha invitación á reflexión sobre a propia práctica, á mirada dende outra perspectiva, ofrecendo oportunidades para a produción de cambios de actitudes e de comportamento