galego | castellano
: Servizos sociais : Área de Inclusión Social : Convocatoria de subvencións

Subvencións entidades sen ánimo de lucro

LIÑAS DE ACTUACIÓN

Nas convocatorias de subvencións para entidades sen ánimo de lucro fináncianse as seguintes liñas de actuación:

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE MINORÍAS ÉTNICAS E INMIGRACIÓN

EOM-1 Programas de formación para o emprego.

EOM-2 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado.

EOM-3 Programas de apoio á integración social.

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE PERSOAS EN RISCO OU SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN OU ESPECIAIS DIFICULTADES DE INSERCIÓN SOCIAL, LABORAL, ETC (PERSOAS SEN TEITO, EXRECLUSAS E OUTRAS)

EOR-1 Albergues.

EOR-2 Centros de acollida e inclusión.

EOR-3 Comedores sociais.

EOR-4 Centros de atención social continuada.

EOR-5 Centros de día de inclusión social.

EOR-6 Programas de inserción laboral que inclúan Itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado.

 

CONCESIÓNS

Pode consultar as concesións de subvencións do programa F.O.A.X.E. (mantemento de servizos sociais) dos últimos anos nas seguintes ligazóns:

ANO 2017

ANO 2016

ANO 2015

ANO 2014

Pode consultar as concesións de subvencións do programa F.O.I.E. (investimento de servizos sociais) dos últimos anos nas seguintes ligazóns:

ANO 2017

ANO 2016

ANO 2015

ANO 2014