galego | castellano
: Servizos sociais : Área de Inclusión Social : Programa de erradicación do chabolismo e infravivenda

2014

ENTIDADE ACHEGA PROVINCIAL
CONCELLO DE A CORUÑA 82.000 €
CONCELLO DE NARÓN 30.000 €
CONCELLO DE SANTIAGO 30.000 €