galego | castellano
: Servizos sociais : Área de Persoas maiores : Convocatoria de subvencións

Subvencións entidades sen ánimo de lucro

LIÑAS DE ACTUACIÓN

Nas convocatorias de subvencións para entidades sen ánimo de lucro fináncianse as seguintes liñas de actuación:

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE PERSOAS MAIORES

Códigos:

EP-1 Residencias

EP-2 Centros de atención diúrna e/ou nocturna

EP-3 Centros mixtos

EP-4 Vivendas comunitarias

EP-5 Apartamentos tutelados

 

CONCESIÓNS

Pode consultar as concesións de subvencións do programa F.O.A.X.E. (mantemento de servizos sociais) dos últimos anos nas seguintes ligazóns:

ANO 2017

ANO 2016

ANO 2015

ANO 2014

Pode consultar as concesións de subvencións do programa F.O.I.E. (investimento de servizos sociais) dos últimos  anos nas seguintes ligazóns:

ANO 2017

ANO 2016

ANO 2015

ANO 2014