galego | castellano
: Servizos sociais : Área de Maiores : Convocatoria de subvencións

Subvencións entidades sen ánimo de lucro

CONCESIÓNS

Pode consultar as concesións de subvencións do programa FOAXE (mantemento) dos últimos anos nas seguintes ligazóns:

ANO 2016

ANO 2015

ANO 2014

Pode consultar as concesións de subvencións do programa FOIE (investimento) dos últimos  anos nas seguintes ligazóns:

ANO 2016

ANO 2015

ANO 2014

LIÑAS DE ACTUACIÓN

Nas convocatorias de subvencións para entidades sen ánimo de lucro fináncianse as seguintes liñas de actuación:

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE PERSOAS MAIORES

Códigos:

EP-1 Residencias

EP-2 Centros de atención diúrna e/ou nocturna

EP-3 Centros mixtos

EP-4 Vivendas comunitarias

EP-5 Apartamentos tutelados