galego | castellano
: Servizos sociais : Área de Persoas maiores

Programa de estadías en centros

A Deputación da Coruña  aboa estadías en residencias para persoas maiores da Provincia. O aboo destas estadias podían realizarse de duas formas, a petición da persoa interesada ou por petición da xerencia do Sanatorio Psisiquiátrico de Conxo, para solicitarla bastaba cunha instancia cumprimentada pala persoa interesada ou da Alcaldía do municipio de residencia que acreditase o empadroamento. Actualmente séguese financiando estadías ainda que non se dan altas novas, é un programa en extinción derivado das anteriores competencias da Deputación.

Na actualidade a competencia para a atención destas estadías recae na Comunidade Autónoma de Galicia, na Xunta de Galicia.

Relación de Centros

  • Asilo Ancianos da Coruña
  • Residencia de ancianos/as  "Garcia Hermanos" Betanzos
  • Residencia " Nuestra señora de las virtudes" Pontedeume
  • Residencia "San José" Narón
  • Residencia " San Marcos" Santiago de Compostela
  • Residencia de ancianos/as " Dolores Diaz de Davila" Ortigueira
  • Asilo ancianos/as Monforte Lugo
  • Centro Caritas Parroquial da Coruña