galego | castellano
: Servizos sociais : Área de Voluntariado Social : Proxecto VOLWE

Encontro A Coruña

O primeiro encontro transnacional tuvo lugar en A Coruña, entre os días 16 e 19 de xaneiro de 2012.

A temática deste primeiro encontro transnacional foi o "Marco normativo e a situación actual das entidades de voluntariado".

Para o desenvolvemento deste encontro, a Sección de Servizos Sociais da Deputación da Coruña convocou a varias entidades da provincia (tanto a nivel público como de inciativa social sen ánimo de lucro) que contan con programas de voluntariado, rexistradas como entidades de acción voluntaria pola Xunta de Galicia.

Ademais se mantiveron os contactos oportunos coa Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia en relación cos cambios introducidos pola nova Lei de acción voluntaria aprobada recentemente polo Parlamento de Galicia.

Algunhas das entidades que participaron neste encontro son: Asociación A Creba, Fundación Paideia Galiza, FAXPG, Cruz Vermella, Ecos do Sur, COGAMI, Oficina de Cooperación e Voluntariado da UDC, ASPRONAGA, Concello de Cambre e Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia.

 

PROGRAMA DO ENCONTRO

PONENCIAS ENCONTRO

                         CONCELLO DE CAMBRE                                                 

Galego

Inglés

DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO DA XUNTA DE GALICIA

Galego

Inglés

COGAMI

Galego

Inglés

FAXPG

Galego

Inglés

FUNDACIÓN PAIDEIA

Galego

Inglés

A CREBA

 

ASPRONAGA

Galego

Inglés

CRUZ VERMELLA

Galego

Inglés

ECOS DO SUR

Galego

Inglés

UDC

Galego

Inglés

PONENCIAS PAÍSES SOCIOS

TROLHATTAN STAD (SUECIA)

Galego

Inglés

MOLNDAL (SUECIA)

Galego

Inglés

SOUTH OSTROBOTHNIA (FINLANDIA)

Galego

Inglés

BASSA ATESINA (ITALIA)

Galego

Inglés

UNION TERRE VERDIANE E FONTEVIVO (ITALIA)

Galego

Inglés