galego | castellano
: Servizos sociais : Programa de financiamento dos SS.SS Comunitarios municipais

Entidades destinatarias

ENTIDADES DESTINATARIAS:

En concreto, e tendo en conta especificamente o disposto no artigo 31.3 do citado Decreto 99/2012 do 16 marzo, este Plan vai dirixido ao financiamento dos servizos sociais municipais, polo que son destinatarias das achegas as entidades locais con menos de 20.000 habitantes.

Inclúense tamén as mancomunidades intermunicipais, agrupacións ou fusións con menos de 20.000 habitantes, xa que constitúen entidades instrumentais dos concellos que exercen as competencias delegadas por aqueles.