galego | castellano
: Servizos sociais : Programa de financiamento dos SS.SS Comunitarios municipais

Módulos de financiamento

MÓDULOS DE FINANCIAMENTO

A Deputación Provincial subvencionará os gastos dos profesionais dos servizos sociais comunitarios distintos do perfil profesional do/a traballador/a social conforme aos módulos seguintes no que se encadra o persoal correspondente: módulos do persoal administrativo, persoal técnico de grado medio, persoal técnico de grado superior e do persoal so servizo de axuda a domicilio básico .

Módulo I. Persoal administrativo grupo C1 ou C2: 18.000 €

Módulo II. Persoal técnico A2: 22.000 €

Módulo III. Persoal técnico A1: 26.000 €

Módulo IV: Servizo de axuda no fogar (libre concurrencia): 12 €/hora