galego | castellano
: Servizos sociais : Subvencións nominativas : 2009

Entidades locais

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
CONCELLO DE ABEGONDO Instalación de spa 43.240,06 €
CONCELLO DE CARBALLO Novos proxectos de servizos sociais 16.000,00 €