galego | castellano
: Servizos sociais : Subvencións nominativas : 2009

Entidades sen ánimo de lucro

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
ACEM Reforma Centro de Día 200.000,00 €
ADACECO Adquisición furgón adaptado 35.378,00 €
ADISBISMUR Obradoiro ocupacional 70.000,00 €
AMIPA Equipamento Centro ocupacional en Rois 65.000,00 €
APEM Finca Soutullo 168.000,00 €
ASPANAES Rehabilitación Centro de Día en Santiago 120.000,00 €
ASPAS Obras reforma cociña e comedor 140.000,00 €
AUTISMO GALICIA Novas tecnoloxías 62.000,00 €
AVAN Vehículo adaptado 39.670,38 €
AVAN Desfibrilador 3.100,00 €
AVAN Ambulancia 54.520,00 €
CASCO Mantemento piso de acollida 30.000,00 €
JUAN XXIII Reforma Albergue transeuntes 35.000,00 €
CEOMA Congreso de maiores en Sevilla 11.276,00 €
COGAMI Equipamento obras na Milagrosa 59.000,00 €
TEIMA FERROL Reforma de local cedido polo IGVS 240.000,00 €
FUNDACIÓN TERRA DE TRASANCOS Actividade envellecemento activo 40.000,00 €
FUNDACIÓN MONTE DO GOZO-PROXECTO HOME Reforma comunidade terapéutica 145.000,00 €
FUNDACIÓN G-PRODIS Proxecto Actualízate 70.000,00 €
FUNDACIÓN INLADI Adquisición vehículo adaptado 31.552,00 €
FOGAR SOR EUSEBIA Adquisición furgoneta 19.200,00 €
INTEGRADOS Adquisición vehículo adaptado 34.831,20 €
MACUF Programa participación sociocultural 26.000,00 €
FUNDACIÓN PAIDEIA Voluntariado internacional 36.000,00 €
REAL ACADEMIA GALEGA Conferencia sobre feminismos 18.200,00 €
UDC Curso de verán sobre Política Social 12.000,00 €
UDC Igualdade de xénero 22.860,00 €