galego | castellano
: Servizos sociais : Subvencións nominativas : 2012

Entidades locais

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
CONCELLO DA CORUÑA Programa "Concilia os teus tempos" 80.000,00 €
CONCELLO DE CARBALLO Mantemento da unidade asistencial de drogodependencias 18.850,93 €
CONCELLO DE CULLEREDO Mantemento xeral e coste de prazas do Centro ocupacional A Escada 70.238,90 €
CONCELLO DE LAXE Programas servizos sociais 40.000,00 €
CONCELLO DE PADERNE Obradoiros de memoria "Pensando en ti" 10.000,00 €