galego | castellano
: Servizos sociais : Subvencións nominativas : 2012

Entidades sen ánimo de lucro

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
ACLAD Obras de adaptación de edificio "Julio Portela" 32.262,00 €
ALCER Programa de exercicios físicos e psicosociais 40.000,00 €
ASFEDRO Programa de intervención no lecer nocturno "Educando no lecer" 17.880,00 €
A CREBA Mantemento e posta e marcha do Centro asistencial A Creba 30.873,21 €
CAPACEE Adaptación dun local no concello de Cee para servizo de comidas para persoas con necesidade 18.581,26 €
ASPRONAGA Obras sustitución tellado Centro Ricardo Baró 137.403,62 €
CASCO Persoal especializado piso de acollida 30.000,00 €
FUNDACIÓN PAIDEIA Xornadas sobre ética profesional 4.236,00 €
FUNDACIÓN PAIDEIA Programa "La ida" 17.000,00 €