galego | castellano
: Servizos sociais : Subvencións nominativas : 2010

Entidades sen ánimo de lucro

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
ASOCIACIÓN PRO SAÚDE MENTAL A CREBA Mantemento do servizo de transporte no medio rural das usuarias dos centros asistenciais de A Creba 30.000,00 €
APEM Reforma do local na Coruña para un Obradoiro ocupacional de cerámica 196.000,00 €
ASPROMOR Construcción Residencia e Centro de día en Ortigueira 200.000,00 €
ASPRONAGA Reforma dun Centro de día para persoas con discapacidade intelectual en Lamastelle, Oleiros 150.000,00 €
CASCO Mantemento do piso de acollida 30.000,00 €
FUNDACIÓN COMPLEXO UNIVERSITARIO DA CORUÑA Impartición do III Curso internacional de nefropatoloxía 17.723,31 €
FUNDACIÓN MONTE DO GOZO-PROXECTO HOME Reforma e equipamento da cociña e comedor do centro 200.000,00 €
GRUMICO Realización da 2ª Campaña de concienciación "Abre barreiras" 20.000,00 €
FUNDACIÓN PAIDEIA Voluntariado internacional 27.000,00 €
ACEM 3ª fase de construcción do Centro de día 200.000,00 €
APEM Rehabilitación do centro Os Chopos 100.000,00 €
AGASDEP Adaptación de local para Centro de día de persoas maiores 65.000,00 €
COGAMI Finalizar Centro de día para persoas con discapacidade 59.159,33 €
REAL CLUBE NAÚTICO Deporte adaptado para persoas con diversidade funcional 22.000,00 €
AMBAR Programa de vela adaptada para a zona do Barbanza 22.000,00 €
ALCER Actividade terapéutica e de interacción social para persoas transplantadas 40.000,00 €
MACUF Actividade de participación sociocultural de persoas con diversidade funcional 19.864,77 €
COCIÑA ECONÓMICA DA CORUÑA Plan extraordinario para servizo de almorzos 50.000,00 €
COCIÑA ECONÓMICA DE FERROL Plan extraordinario para servizo de almorzos 50.000,00 €
AMARAI Centro ocupacional para persoas con diversidade funcional en Boimorto 45.000,00 €
ASFEDRO Programa de intervención no lecer nocturno "Educando no lecer" 17.880,88 €
INTEGRO Reparación e mellora da cuberta do Centro de recursos Integro 12.816,88 €
FUNDACIÓN PAIDEIA Xornadas "A intervención social: Éticas profesionais" 5.500,00 €
AGADEA Adquisición de vehículo adaptado 17.329,76 €
FEAFES GALICIA Apoio integral a coidadores non profesionais (familiares) de persoas con enfermidade mental grave 13.195,95 €
ANPA CEIP CONCEPCIÓN ARENAL Adaptación comedor 9.288,37 €