galego | castellano
: Servizos sociais : Subvencións nominativas : 2011

Entidades locais

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
CONCELLO DE CARBALLO Posta en marcha do novo proxecto de servizos sociais 13.000,00 €
CONCELLO DE CULLEREDO Mantemento do Centro ocupacional "A Escada" 70.000,00 €
CONSORCIO DAS MARIÑAS Mantemento equipo de inserción sociolaboral 60.000,00 €