galego | castellano
: Servizos sociais : Subvencións nominativas : 2011

Entidades sen ánimo de lucro

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
A CREBA Acondicionamento local para centro asistencial A creba 90.000,00 €
ACLAD Programa "Atención a enfermos con patoloxía dual" 29.467,86 €
ADACECO Vehículo adaptado 36.000,00€
AFACO Equipamento Centro de día de atención especializada a enfermos de Alzheimer 35.000,00 €
AMBAR Construcción e equipamento Obradoiro ocupacional e área de servizos comúns no centro 100.000,00 €
AMICOS Centro residencial 222.000,00 €
APEM Adquisición local en Carballo para Centro de rehabilitación psicosocial e laboral  250.000,00 €
ASPABER Obras de reparación muro de contención 30.809,36 €
ASPACE Adaptación pavillón do Centro de atención integral para persoas con diversidade funcional en Osedo (Sada) 117.497,13 €
ASPADEX Reforma do Centro ocupacional e Centro de día 59.820,70 €
ASPROMOR Construcción Centro de día 2ª fase 67.571,37 €
AUTISMO GALICIA Desenvolvemento novos módulos da aplicación 62.000,00 €
CASCO Mantemento piso de acollida 30.000,00 €
FUNDACIÓN ADCOR Remate da construcción dun centro residencial 100.000,00 €
FUNDACIÓN PAIDEIA Voluntariado internacional 27.000,00 €
INTEGRO Vehículo adaptado  
UNIVERSIDADE DA CORUÑA Curso "Os valores en tempos de crise" 15.000,00 €
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Xornadas 2.996,00 €