galego | castellano
: Servizos sociais : Subvencións nominativas : 2013

Entidades sen ánimo de lucro

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
ADISBISMUR Obradoiro de viveirismo e melloras no Centro de formación de Valadares 50.483,14 €
ALCER Programa BULE de exercicios físicos e psicosociais 15.000,00 €
ASFEDRO Programa "Educando no lecer 2013" 20.000,00 €
ABAC Obras de reforma do local municipal para enfermos de anorexia e bulimia 20.000,00 €
AGAFAN I Salón Galego de Familias Numerosas e VII Congreso de Familias Numerosas 6.166,80 €
ASOCIACIÓN PROVINCIAL PARAPLÉXICOS DA CORUÑA Curso de informática para persoas con diversidade funcional no ano 2013 7.918,40 €
ASPACE

Equipamento do centro integral para persoas con parálise cerebral ata 21 anos

24.000,00 €
CASCO Mantemento persoal especializado piso de acollida 30.000,00 €
FUNDACIÓN NOVOA SANTOS Programa divulgativo doazón e transplante de órganos na provincia da Coruña (Mantemento) 11.360,00 €
FUNDACIÓN NOVOA SANTOS Programa divulgativo doazón e transplante de órganos na provincia da Coruña (Investimento) 2.791,20 €
FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA Programa "La ida" 17.000,00 €
INTEGRO Proxecto de equipamento, obras e melloras no xardín terapéutico do Centro de recursos 47.814,00 €
PROXECTO HOME Obras e equipamento posta en marcha cebadeiro de tenreiros frixóns 47.814,00 €