galego | castellano
: Servizos sociais : Subvencións nominativas : 2014

Entidades sen ánimo de lucro

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
ALCER Programa BULE de exercicios físicos e psicosociais persoas con enfermidades crónicas e familiares 2014 36.000,00 €
AMBAR Adquisición dunha furgoneta adaptada 24.964,40 €
ASFEDRO Programa de intervención "Educando no lecer 2014" 18.000,00 €
ASPACE Actividade de conmemoración do Ano galego da parálise cerebral e Día mundial da parálise cerebral 10.000,00 €
ASPROMOR Residencia persoas con discapacidade intelectualmente gravemente afectadas (3ª fase) 68.847,48 €
CASCO Mantemento rede de pisos de acollida para persoas seropositivas en situación de exclusión social 40.000,00 €
FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA Voluntariado europeo 17.010,00 €
MISELA Compra dun local destinado a Centro de atención a persoas con discapacidade en Noia 190.000,00 €
ACLAD Programa de atención a enfermos con patoloxía dual 25.023,95 €
ACOPROS Servizo de logopedia bilingüe 20.605,90 €
APEM Proxecto de formación e inserción laboral da artesanía cerámica 81.839,97 €
ASPADISOL Obradoiros de xardinería 20.581,96 €
FEDERACIÓN EFA GALICIA Proxecto piloto de inserción profesional de mulleres rurais no marco de servizos ás persoas 30.000,00 €
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA Plan de cobertura de necesidades básicas 28.267,05 €
SARELA Gastos proxecto de equipamento e obras (4ª fase) da planta do centro ocupacional. Edificio para centro de día e ocupacional SARELA 125.000,00 €
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PARAPLÉXICOS DE A CORUÑA Curso de informática básica 9.952,00 €
MISELA Compra dun local destinado a Centro de atención a persoas con discapacidade en Noia 190.000,00 €