galego | castellano
: Servizos sociais : Subvencións nominativas : 2016

Entidades sen ánimo de lucro

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
COMITÉ CIDADÁN ANTI SIDA (CASCO) MANTEMENTO REDE PISOS DE ACOLLIDA E ATENCIÓN PERSOAS SEROPOSITIVAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 2016 60.000 €
FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA PROGRAMA VOLUNTARIADO SOCIAL PAÍSES EUROPEOS PARA A XUVENTUDE DESEMPREGADA 17.000 €
ASPROMOR EQUIPAMENTO PARA RESIDENCIAS, CENTROS DE DÍA E ESPAZOS COMÚNS 39.155,89 €
ALCER BULE CON ALCER 36.000 €
ASFEDRO EDUCANDO NO LECER 18.000 €
ASPROMOR EQUIPAMENTO PARA RESIDENCIAS, CENTROS DE DÍA E ESPAZOS COMÚNS 39.155,89 €