galego | castellano
: Servizos sociais : Subvencións nominativas

Histórico

ANO 2013

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
CONCELLO DA CORUÑA Programa "Concilia os teus tempos" 80.000,00 €
CONCELLO DE CARBALLO Unidade Asistencial de Drogodependencias 18.850,93 €
CONCELLO DE CULLEREDO Mantemento xeral e reserva de prazas do Centro ocupacional municipal "A Escada" 70.238,90 €
CONSORCIO DAS MARIÑAS Mantemento equipo plan coordinador de servizos sociais 60.000,00 €

 

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
ADISBISMUR Obradoiro de viveirismo e melloras no Centro de formación de Valadares 50.483,14 €
ALCER Programa BULE de exercicios físicos e psicosociais 15.000,00 €
ASFEDRO Programa "Educando no lecer 2013" 20.000,00 €
ABAC Obras de reforma do local municipal para enfermos de anorexia e bulimia 20.000,00 €
AGAFAN I Salón Galego de Familias Numerosas e VII Congreso de Familias Numerosas 6.166,80 €
ASOCIACIÓN PROVINCIAL PARAPLÉXICOS DA CORUÑA Curso de informática para persoas con diversidade funcional no ano 2013 7.918,40 €
ASPACE

Equipamento do centro integral para persoas con parálise cerebral ata 21 anos

24.000,00 €
CASCO Mantemento persoal especializado piso de acollida 30.000,00 €
FUNDACIÓN NOVOA SANTOS Programa divulgativo doazón e transplante de órganos na provincia da Coruña (Mantemento) 11.360,00 €
FUNDACIÓN NOVOA SANTOS Programa divulgativo doazón e transplante de órganos na provincia da Coruña (Investimento) 2.791,20 €
FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA Programa "La ida" 17.000,00 €
INTEGRO Proxecto de equipamento, obras e melloras no xardín terapéutico do Centro de recursos 47.814,00 €
PROXECTO HOME Obras e equipamento posta en marcha cebadeiro de tenreiros frixóns 47.814,00 €

ANO 2012

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
CONCELLO DA CORUÑA Programa "Concilia os teus tempos" 80.000,00 €
CONCELLO DE PADERNE Obradoiros de memoria "Pensando en ti" 10.0000 €
CONCELLO DE CARBALLO Unidade Asistencial de Drogodependencias 18.850,93 €
CONCELLO DE CULLEREDO Mantemento xeral e reserva de prazas do Centro ocupacional municipal "A Escada" 70.238,90 €
CONCELLO DE LAXE Programas servizos sociais 40.000,00 €

 

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
ACLAD Obras de adaptación de edificio "Julio Portela" 32.262,00 €
ALCER Programa de exercicios físicos e psicosociais 40.000,00 €
ASFEDRO Programa de intervención no lecer nocturno "Educando no lecer" 17.880,00 €
A CREBA Mantemento e posta e marcha do Centro asistencial A Creba 30.873,21 €
CAPACEE Adaptación dun local no concello de Cee para servizo de comidas para persoas con necesidade 18.581,26 €
ASPRONAGA Obras sustitución tellado Centro Ricardo Baró 137.403,62 €
CASCO Persoal especializado piso de acollida 30.000,00 €
FUNDACIÓN PAIDEIA Xornadas sobre ética profesional 4.236,00 €
FUNDACIÓN PAIDEIA Programa "La ida" 17.000,00 €

ANO 2011

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
CONCELLO DE CARBALLO Posta en marcha do novo proxecto de servizos sociais 13.000,00 €
CONCELLO DE CULLEREDO Mantemento do Centro ocupacional "A Escada" 70.000,00 €
CONSORCIO DAS MARIÑAS Mantemento equipo de inserción sociolaboral 60.000,00 €

 

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
A CREBA Acondicionamento local para centro asistencial A creba 90.000,00 €
ACLAD Programa "Atención a enfermos con patoloxía dual" 29.467,86 €
ADACECO Vehículo adaptado 36.000,00€
AFACO Equipamento Centro de día de atención especializada a enfermos de Alzheimer 35.000,00 €
AMBAR Construcción e equipamento Obradoiro ocupacional e área de servizos comúns no centro 100.000,00 €
AMICOS Centro residencial 222.000,00 €
APEM Adquisición local en Carballo para Centro de rehabilitación psicosocial e laboral  250.000,00 €
ASPABER Obras de reparación muro de contención 30.809,36 €
ASPACE Adaptación pavillón do Centro de atención integral para persoas con diversidade funcional en Osedo (Sada) 117.497,13 €
ASPADEX Reforma do Centro ocupacional e Centro de día 59.820,70 €
ASPROMOR Construcción Centro de día 2ª fase 67.571,37 €
AUTISMO GALICIA Desenvolvemento novos módulos da aplicación 62.000,00 €
CASCO Mantemento piso de acollida 30.000,00 €
FUNDACIÓN ADCOR Remate da construcción dun centro residencial 100.000,00 €
FUNDACIÓN PAIDEIA Voluntariado internacional 27.000,00 €
INTEGRO Vehículo adaptado  
UNIVERSIDADE DA CORUÑA Curso "Os valores en tempos de crise" 15.000,00 €
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Xornadas 2.996,00 €

ANO 2010

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
CONCELLO DA CORUÑA Concilia os teus tempos 120.000,00 €
CONCELLO DE CAMBRE Mostra intercultural solidaria 14.800,00 €

 

ENTIDADE OBXECTO ACHEGA PROVINCIAL
ASOCIACIÓN PRO SAÚDE MENTAL A CREBA Mantemento do servizo de transporte no medio rural das usuarias dos centros asistenciais de A Creba 30.000,00 €
APEM Reforma do local na Coruña para un Obradoiro ocupacional de cerámica 196.000,00 €
ASPROMOR Construcción Residencia e Centro de día en Ortigueira 200.000,00 €
ASPRONAGA Reforma dun Centro de día para persoas con discapacidade intelectual en Lamastelle, Oleiros 150.000,00 €
CASCO Mantemento do piso de acollida 30.000,00 €
FUNDACIÓN COMPLEXO UNIVERSITARIO DA CORUÑA Impartición do III Curso internacional de nefropatoloxía 17.723,31 €
FUNDACIÓN MONTE DO GOZO-PROXECTO HOME Reforma e equipamento da cociña e comedor do centro 200.000,00 €
GRUMICO Realización da 2ª Campaña de concienciación "Abre barreiras" 20.000,00 €
FUNDACIÓN PAIDEIA Voluntariado internacional 27.000,00 €
ACEM 3ª fase de construcción do Centro de día 200.000,00 €
APEM Rehabilitación do centro Os Chopos 100.000,00 €
AGASDEP Adaptación de local para Centro de día de persoas maiores 65.000,00 €
COGAMI Finalizar Centro de día para persoas con discapacidade 59.159,33 €
REAL CLUBE NAÚTICO Deporte adaptado para persoas con diversidade funcional 22.000,00 €
AMBAR Programa de vela adaptada para a zona do Barbanza 22.000,00 €
ALCER Actividade terapéutica e de interacción social para persoas transplantadas 40.000,00 €
MACUF Actividade de participación sociocultural de persoas con diversidade funcional 19.864,77 €
COCIÑA ECONÓMICA DA CORUÑA Plan extraordinario para servizo de almorzos 50.000,00 €
COCIÑA ECONÓMICA DE FERROL Plan extraordinario para servizo de almorzos 50.000,00 €
AMARAI Centro ocupacional para persoas con diversidade funcional en Boimorto 45.000,00 €
ASFEDRO Programa de intervención no lecer nocturno "Educando no lecer" 17.880,88 €
INTEGRO Reparación e mellora da cuberta do Centro de recursos Integro 12.816,88 €
FUNDACIÓN PAIDEIA Xornadas "A intervención social: Éticas profesionais" 5.500,00 €
AGADEA Adquisición de vehículo adaptado 17.329,76 €
FEAFES GALICIA Apoio integral a coidadores non profesionais (familiares) de persoas con enfermidade mental grave 13.195,95 €
ANPA CEIP CONCEPCIÓN ARENAL Adaptación comedor 9.288,37 €