galego | castellano
: Servizos tributarios

Alleamentos de bens

Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Corcubión: Prazas de garaxe no Campo da viña e no Rio Quenxe Concello de Cee: Leiras urbana na rúa Buenaventura Castro e en Camiños Chans.
Estado:
Vixente

Poxa o día 21/03/2018 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Betanzos 8260/10000 do pleno dominio de : Local dous sito na planta baixa da casa sinalada co número seis da rúa Arxentina nº.6, que vén ser a situada á dereita do edificio e destinada a prazas de garaxe, cunha superficie construída de 181,5
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 15/06/2018
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
MUNICIPIO DE CABANA: 12,50% da Leira nº 3 Apartamento B e 12,50% da Leira nº 2 Apartamento A en planta alta do edificio do complexo denominado Porto Monteblanco destinado a Hotel-Apartamento
Estado:
Vixente

Poxa o día 28/02/2018 ás 13:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE TEO URBANA: CASA SITA EN XESTEIRA E TRASTOY, NA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE CACHEIRAS-RECESENDE. COMPOSTA DE SOTO, 1 BAIXO E PLANTA ALTA, DA SUPERFICIE DE 100 METROS CADRADOS, A CAL XUNTAMENTE CO TERREO NON EDIFICADO FORMAN UNHA SOA
Estado:
Vixente

Poxa o día 27/02/2018 ás 13:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE SADA URBANA.- A PARTICIPACIÓN INDIVISA DE QUINCE / CATROCENTAS DOCE AVAS PARTES DA LEIRA NÚMERO UNO, COMÚN A TODOS Os PORTAIS DA PRIMEIRA FASE, BLOQUES I E II, E PLANTA BAIXO RASANTE DA ZONA VERDE 1-A, FORMANDO PARTE DO PLAN PARCIAL PRAIA
Estado:
Vixente

Poxa o día 27/02/2018 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Zas. Leira urbana nº4, DESVAN, dun edificio en Baio, Zas destinado a trasteiro e situado baixo cuberta. Áchase totalmente sen dividir. Sup. de 60m2
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 13/04/2018
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
URBANA. Número tres. LOCAL COMERCIAL da planta baixa, á esquerda do portal do edificio, con acceso directo desde a rúa e desde o anteportal do edificio, dunha casa na Travesia de Meicende á que corresponde o número seis, lugar de Meicende, parroquia de Pa
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 13/04/2018
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Sada. Piso destinado a vivenda, identificado coa letra "B", no número 16 da rúa Párroco Villanueva. Superficie útil de 66 m2. Ten como anexo unha praza de garaxe e un trasteiro
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/03/2018
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Val do Dubra Leiras rústicas 427 e 415 do plano oficial de concentración parcelaria da zona de Santa Mariña de San Román.
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/03/2018
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Zas. Leira urbana nº4, DESVAN, dun edificio en Baio, Zas destinado a trasteiro e situado baixo cuberta. Áchase totalmente sen dividir. Sup. de 60m2
Estado:
Vixente

Poxa o día 30/10/2017 ás 13:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello da Coruña. Vivenda. RÚA VISTA ALEGRE, Número: 10-12, Planta: 4, Porta: B. SUPERFICIE Útil: cincuenta metros, corenta e cinco decímetros cadrados. Cota: catro enteiros, oitenta e unha centésimas por cento, Orde: 16
Estado:
Vixente

Poxa o día 30/10/2017 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: MOBLES
Localización:
Ru Rourís, nº 3, piso baixo h (praza garaxe nº 7), Concello de Brión
Estado:
Adxudicada

Poxa o día 27/09/2017 ás 13:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar