galego | castellano
: Servizos tributarios

Alleamentos de bens

Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Santa Comba En lugar de mourelle, parroquia de montouto. Vivenda unifamiliar de planta sotano, destinada a garaxe, planta baixa, destinada a local libre, sen uso específico, e planta primeira, destinada a vivenda. Ten unido ao seu ao redor un
Estado:
Vixente

Poxa o día 28/03/2017 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Cambre Piso segundo centro esquerda, do edificio sen número de policiía, na parcela m5 do polígono A Barcala. Bloque ao que corresponde o portal número uno; A súa superficie útil aproximada é de noventa metros cadrados.
Estado:
Vixente

Poxa o día 28/03/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Narón. Local de planta baixa do portal dous do edificio sito na rúa de nova apertura, transversal á rúa conde fenosa ao sitio de revolta, parroquia dos desamparados. Superficie construida de trescentos corenta e nove m2
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/04/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Fene. Terreo a labradío en "Campo das nogueiras" ou "chao da aldea" (parroquia de maniños). Superficie: unha área e oitenta e dous centiáreas. Leira 14150 do Rexistro de Pontedeume
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/04/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Laxe. Leira rústica nº 67-1 de concentración parcelaria da zona de Sarces-Soesto. Terreo dedicado a labradío ao sitio de Barreiros. Ten unha superficie de 19A e 2CA
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/04/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Vimianzo. Terreo rústico de cultivo de labradío, pasto e monte. San Sebastián de Serramo, Boedos. Parcela 210-B-5, polígono 0. Superficie 0HA, 7A e 18,9CA. Leira 18946 do Rexistro da propiedade de Corcubión
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/04/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
DIVERSAS VIVENDAS E GARAXES EN CEDEIRA (AVENIDA DE ESPAÑA 14-16) E UN TERREO EN NARÓN (SITIO DE GÁNDARA DE ALTEA)
Estado:
Vixente

Poxa o día 25/01/2017 ás 13:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE CEDEIRA. URBANA: 50% LOCAL DE PLANTA BAJA EN LA AVENIDA DE SUEVOS, NÚMERO DIECISIETE, DE LA SUPERFICIE DE CIENTO TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS.
Estado:
Vixente

Poxa o día 24/01/2017 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE OZA CESURAS. VIVENDA UNIFAMILIAR SITUADA, NA PARAXE DE DORDAÑO, EN PENEDO Nº 1, CONSTA DE PLANTA BAIXA E PISO DE CENTO VINTE E SEIS METROS CADRADOS POR PLANTA, E TERREO QUE A RODEA A BALDÍO DE NOVENTA E DOUS METROS CADRADOS. LINDA POLO NOR
Estado:
Vixente

Poxa o día 25/01/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Padrón. EL USUFRUCTO DE: EDIFICACIÓN SEÑALADA CON EL NÚMERO 55 SITA EN EL LUGAR DE CORTIÑAS, PARROQUIA DE HERBÓN. CONSTA DE PLANTA DE SEMISÓTANO DE LA SUPERFICIE DE CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS; PLANTA BAJA DE LA SUPERFICIE DE CIENTO CUAR
Estado:
Vixente

Poxa o día 25/01/2017 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Narón PISO TERCERO, DESTINADO A VIVIENDA, DEL EDIFICIO SITUADO DÓNDE LLAMAN CHANTADO, PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO, AYUNTAMIENTO DE NARÓN, DE LA SUPERFICIE DE NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS.
Estado:
Vixente

Poxa o día 25/01/2017 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMUEBLES
Localización:
Concello de Arteixo. URBANA: PISO PRIMEIRO DESTINADO A VIVENDA E ESTA SITUADO NUNHA PLANTA ALTA DA SÚA DENOMINACIÓN DAS QUE INTEGRAN A CASA SEN NÚMERO EN RÚA PROLONGACIÓN DA RÍA DE FERROL, POR ONDE TEN A SÚA FACHADA E ENTRADA PRINCIPAL FACENDO ESQUINA Á
Estado:
Cancelada

Poxa o día 24/01/2017 ás 13:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar