galego | castellano
: Servizos tributarios

Alleamentos de bens

Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE CULLEREDO: PISO QUINTO DEREITA BLOQUE CATRO LETRA B NO RELLANO DA ESCALEIRA DO CONXUNTO EDIFICADO NO LUGAR DE FONTECULLER, PARROQUIA DE SANTA MARIA DE RUTIS, CUNHA SUPERFICIE ÚTIL DE CENTO DEZANOVE METROS, OITENTA DECÍMETROS CADRADOS
Estado:
Vixente

Poxa o día 27/02/2018 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS Natureza da Leira:LOCAL COMERCIAL en C/Ventorrillo,s/n,soto.Código postal:15111.Consta de 2 frontes, un á estrada do Ventorrillo e outro á de Malpica Superficie Útil:500 metros cadrados Cota de participación:17,2280%
Estado:
Cancelada

Poxa o día 30/01/2018 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLOS DE FISTERRA E COIRÓS:Urbana, 690 M2, sita en S. Martín de Duio (Fisterra), hai edificada unha vivenda unifamiliar e Nave industrial sita en Coirós
Estado:
Suspendida

Poxa o día 30/01/2018 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Negreira: Nave industrial en lugar de Rons, parcela 110 y casa terminada destinada a vivienda.
Estado:
Vixente

Poxa o día 30/01/2018 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Betanzos 8260/1000 do pleno dominio de : Local dous sito na planta baixa da casa sinalada co número seis da rúa Arxentina nº.6, que vén ser a situada á dereita do edificio e destinada a prazas de garaxe, cunha superficie construída de 181,54
Estado:
Vixente

Poxa o día 30/01/2018 ás 13:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Zas. Leira urbana nº4, DESVAN, dun edificio en Baio, Zas destinado a trasteiro e situado baixo cuberta. Áchase totalmente sen dividir. Sup. de 60m2
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 13/04/2018
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
URBANA. Número tres. LOCAL COMERCIAL da planta baixa, á esquerda do portal do edificio, con acceso directo desde a rúa e desde o anteportal do edificio, dunha casa na Travesia de Meicende á que corresponde o número seis, lugar de Meicende, parroquia de Pa
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 13/04/2018
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Sada. Piso destinado a vivenda, identificado coa letra "B", no número 16 da rúa Párroco Villanueva. Superficie útil de 66 m2. Ten como anexo unha praza de garaxe e un trasteiro
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/03/2018
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Val do Dubra Leiras rústicas 427 e 415 do plano oficial de concentración parcelaria da zona de Santa Mariña de San Román.
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/03/2018
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Zas. Leira urbana nº4, DESVAN, dun edificio en Baio, Zas destinado a trasteiro e situado baixo cuberta. Áchase totalmente sen dividir. Sup. de 60m2
Estado:
Vixente

Poxa o día 30/10/2017 ás 13:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello da Coruña. Vivenda. RÚA VISTA ALEGRE, Número: 10-12, Planta: 4, Porta: B. SUPERFICIE Útil: cincuenta metros, corenta e cinco decímetros cadrados. Cota: catro enteiros, oitenta e unha centésimas por cento, Orde: 16
Estado:
Vixente

Poxa o día 30/10/2017 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE ARES: 50% do pleno dominio con carácter privativo Vivenda unifamiliar, composta de planta de soto, cunha superficie apróximada de cento setenta e tres metros e trinta e oito decímetros cadrados; planta baixa,cunha superficie aproximada de ce
Estado:
Cancelada

Poxa o día 30/10/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar