galego | castellano
: Servizos tributarios : Beneficios fiscais

IAE

Cadro de resumo de beneficios fiscais

CONCELLOBONIFICACIÓNORDENANZA FISCAL
15002 - AMES Art. 88.2 b do TRLRFL - Creación de emprego
Art. 88.2 c do TRLRFL - Respecto ao ambiente
BOP núm. 244, de 22/12/2015 OF IAE art. 10
15004 - ARES Art. 88.2 a do TRLRFL - Inicio de actividade empresarial

Art. 88.2 c do TRLRFL - Respecto ao ambiente

BOP nº 298 do 30/12/03 OF IAE art.4
15006 - ARZÚA Art. 88.2 a do TRLRFL - Inicio de actividade empresarial

Art. 88.2 b do TRLRFL - Creación de emprego

BOP nº 295 do 26/12/03 OF IAE art. 6
15007 - A BAÑA Art. 88.2 a do TRLRFL - Inicio de actividade empresarial

Art. 88.2 b do TRLRFL - Creación de emprego

Art. 88.2 c do TRLRFL - Respecto ao ambiente

Art. 88.2 d do TRLRFL - Perdas ou rendementos escasos

BOP nº 25 do 31/01/04 OF IAE art. 4
15008 - BERGONDO Art. 88.2 a do TRLRFL - Inicio de actividade empresarial

Art. 88.2 b do TRLRFL - Creación de emprego

BOP nº 74 do 31/03/03 OF IAE art. 1
15010 - BOIMORTO Art. 88.2 a do TRLRFL - Inicio de actividade empresarial

Art. 88.2 c do TRLRFL - Respecto ao ambiente

BOP nº 291 do 20/12/03 OF nº 1 art. 4
15015 - CABANAS Art. 88.2 a do TRLFL - Inicio da actividade empresarial
Art. 88.2 b do TRLRFL - Creación de emprego
BOP nº 271 del 23/11/2007 OF nº 15 art. 5
15024 - CERCEDA Art. 88.2 b do TRLRFL - Creación de emprego BOP nº 74 do 31/03/03 OF IAE art. 6
15028 - CORCUBIÓN Art. 88.2 a do TRLRFL - Inicio de actividade empresarial

Art. 88.2 b do TRLRFL - Creación de emprego

Art. 88.2 c do TRLRFL - Respecto ao ambiente

Art. 88.2 d do TRLRFL - Perdas ou rendementos escasos

BOP nº 74 do 31/03/03 OF nº 18 art. 2
15031 - CULLEREDO Art. 88.2 a do TRLRFL - Inicio de actividade empresarial BOP nº 290 do 18/12/04 OF nº 4 art. 2
15036 - FENE Art. 88.2 a do TRLRFL - Inicio de actividade empresarial

Art. 88.2 b do TRLRFL - Creación de emprego

BOP nº 35 do 14/02/05 OF nº 26 art. 4
15055 - NARÓN Art. 88.2 c do TRLRFL - Respecto ao ambiente BOP nº 74 do 31/03/03 OF nº 19 art. 5
15057 - NEGREIRA
Art. 88.2. a do TRLRFL - Inicio de actividade empresarial 
Art. 88.2. b do TRLRFL - Creación de emprego 
Art. 88.2.c do TRLRFL - Respecto ao ambiente 
BOP nº 100 do 29/05/2012 OF IAE art. 4
15058 - NOIA Art. 88.2 c do TRLRFL - Respecto ao ambiente

Art. 88.2 d do TRLRFL - Perdas ou rendementos escasos

BOP nº 298 do 30/12/03 OF nº 24 art. 3
15060 - ORDES Art. 88.2.b) do TRLFL - Creación de emprego

Art. 88.2.c) do TRLFL - Respecto ao ambiente

 

BOP nº 298 do 29/12/2008 OF nº 2 art. 4
15029 -15064
OZA - CESURAS
ART. 88.2.a) TRLRFL – Inicio de actividade empresarial
ART 88.2.b) TRLRFL – Creación de emprego
ART 88.2.c) TRLRFL – Respecto ao medio ambiente
ART 88.2.e) TRLRFL – Actividades de especial interese ou utilidade municipal
BOP nº 18 de 28/01/2014 art.4
15074 - RIBEIRA Art. 88.2 b do TRLRFL - Creación de emprego

 

 

BOP nº 299 do 31/12/03 OF nº 28 art. 4

BOP nº 300 do 31/12/04 OF nº 28 art. 4

15075 - ROIS Art. 88.2 a do TRLRFL - Inicio de actividade empresarial

Art. 88.2 b do TRLRFL - Creación de emprego

Art. 88.2 c do TRLRFL - Respecto ao ambiente

Art. 88.2 d do TRLRFL - Perdas ou rendementos escasos

BOP nº 266 do 19/11/03 OF IAE art. 3
15091 - VILASANTAR Art. 88.2 a do TRLRFL - Inicio de actividade empresarial

Art. 88.2 c do TRLRFL - Respecto ao ambiente

BOP nº 198 do 27/08/04 OF nº 9 art. 2