Estás en:Servizos Tributarios Alleamentos de bens

Alleamentos de bens

Seguinte
INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO NARÓN: Vivenda en planta baixa no edificio con fronte á rúa Bouzas,sinalado co número dous-A,esquina a rúa de nova apertura e fondo á rúa Cangas,parroquia de Jubia,no concello de Narón;da superficie de oitenta metros cadrados.

Información subasta:

Venta Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2018

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO CEE: Urbana nº 1 Sotano dun edificio sito na rúa da Armada, Cee. Superficie 848,05m2. Prazas de garaxe número 1 e 21

Información subasta:

Venta Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2018

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Fisterra: Prazas de garaxe, 12,13,14,15 e 16 dun edificio sito en Escaselas

Información subasta:

Venta Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2018

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO PONTECESO: Terreo dedicado a labradío ao sitio de Agra vella, Ponteceso que linda: norte con zona excluída; Sur con camiño; Este Antonio Vila Castro (80) e Oeste maria Alvarez lesi (82). ten una extensión superficial de 12A 20CA. Indivisible. é a

Información subasta:

Venta Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2018

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO SANTA COMBA: Soto destinado a garaxes sito no municipio de Santa Comba, na rúa Pontevedra, s/n. Conta cunha superficie útil de 249,83 m2.

Información subasta:

Venta Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2018

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Santiago: 50% dunha praza de garaxe na rúa Mallou e 50% dun altillo en Las Queimadas (Salgueiriños de Arriba)

Información subasta:

Venta Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2018

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO DE NEGREIRA: Nave industrial en Lugar de Rons, parcela nº 110, Agra dá Fonte. Composta de sotano, destinado a uso industrial, cunha sup. const. de 939 M2, e planta baixa, destinada a uso industrial de 1071M2. Sup. 1840 M2, sup. const. 2010 M2, su

Información subasta:

Venta Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2018

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Narón: 50% Vivenda número oito,tipo dúplex,da planta terceira e baixo cuberta,rotulada como catro E,con acceso polo portal dous,número corenta e seis da rúa Rosal,parroquia de San Martín de Jubia,concello de Narón,da superficie de sesenta e o

Información subasta:

Venta Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2018

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO CURTIS: Leira rústica en cálea Doutor Martinez Pardo, parroquia de Curtis, da superficie de mil trescentos sesenta e nove metros cadrados, que linda, norte, a rúa Alvaro Cunqueiro; sur e leste, mais dos comparecentes e oeste, a leira matriz resul

Información subasta:

Venta Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2018

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO DE VIMIANZO: Rustico prado e labradío en Gándara, parcela n 63, concentración de San Sebastián de Serramo, Vimianzo, de 88A e 10CA.

Información subasta:

Venta Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2018

INMOBLES Cancelada

Localización:

Concello de CEE: Urbana, solar, sito en municipio de Cee, en Av. Fisterra, destinado a obras de urbanización e xardinería, chan sen edificar dunha sup. de 428m2.

Información subasta:

Poxa o día 12/07/2018 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Fisterra: Prazas de garaxe, 12,13,14,15 e 16 dun edificio sito en Escaselas

Información subasta:

Poxa o día 11/07/2018 ás 13:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Anda Bop: Edicto de Subasta