Estás en:Servizos Tributarios Alleamentos de bens

Alleamentos de bens

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO NARÓN: 37,5% de pleno dominio de Leira rustica (urbana en catastro agora)en San Martin de Xubia, nome Forcas Ou Catadoiros,Naron, sup. 7998,49m2.

Información subasta:

Poxa o día 11/07/2018 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Anda

INMOBLES Cancelada

Localización:

CONCELLO DE FISTERRA: LEIRA NÚMERO TRECE: Vivenda Baixo cuberta 4-A Portal UNO, situada na planta terceira do portal uno, do edificio uno, sito en rúa Cabelo. Ten unha superficie útil total de corenta e seis con cincuenta e nove metros cadrados. Ten unha

Información subasta:

Poxa o día 11/07/2018 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Melide: Leiras rústicas. no lugar de "Riba" en Ponte de Penas (15215) e no sitio de Chousa de Lamas, Nabaliño (15013)

Información subasta:

Poxa o día 27/06/2018 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

Mobles Adxudicada

Localización:

Concello de A Pobra do Caramiñal: VEHICULO MATRÍCULA: 5096FZF MARCA/MODELO: SSANGYONG ACTYON SPORTS. NÚMERO BASTIDOR: KPACA1EKS7PO19311

Información subasta:

Poxa o día 27/06/2018 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO CURTIS: Leira rústica en cálea Doutor Martinez Pardo, parroquia de Curtis, da superficie de mil trescentos sesenta e nove metros cadrados, que linda, norte, a rúa Alvaro Cunqueiro; sur e leste, mais dos comparecentes e oeste, a leira matriz resul

Información subasta:

Poxa o día 27/06/2018 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

INMOBLES Suspendida

Localización:

CONCELLO DE LARACHA: Fincas urbanas 20840, 208444 y 20842 (75,7744%)

Información subasta:

Poxa o día 26/06/2018 ás 13:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO PONTEDEUME: 50%Labradío ao sitio de Conde, no lugar de Vizus, parroquia de Centroña.Paraxe:Centroña-Vizus.Superficie terreo corenta e unhas áreas e dez centiáreas.

Información subasta:

Poxa o día 26/06/2018 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO RIBEIRA: URBANA: 5/189 AVAS PARTES INDIVISAS DA LEIRA 16583, CONCRETADAS, A EFECTOS DE USO, NO GARAXE NÚMERO DEZANOVE (19), NA PLANTA DE SOTANO NA RÚA ROMEU ORTIZ NO BARRIO DO POMBAL

Información subasta:

Poxa o día 26/06/2018 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO DE NARÓN: Casas de dous corpos sita no lugar do Ponto,estrada de Castela seiscentos trinta e catro,parroquia de San Martín de Jubia CONCELLO DE FERROL: Local en planta baixa,destinado a garaxe,no edificio situado nunha rúa en proxecto,esquina

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/09/2018

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Cabana: RÚSTICA: LEIRA DE NOME REQUEIXO TAMÉN COÑECIDA POR CAMPO DÁ SEXTEIRA, A MONTE BAIXO NA PARROQUIA DE CANDUAS, MUNICIPIO DE CABANA. DE CINCO AREAS E CORENTA E NOVE CENTIAREAS

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 31/08/2018

Mobles Vixente

Localización:

Concello de Touro: Lg da Mina s/n GRÚA SAEZ S46 Nº SERIE 1860/03

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 31/08/2018

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO DE PADRÓN: URBANA: PRAZA DE MOTO MARCADA CO NÚMERO M-2, NO SOTO PRIMEIRO DO EDIFICIO SITO NA AVENIDA DE CAMILO JOSÉ CELA. CUNHA SUPERFICIE ÚTIL DE 7,59 METROS CADRADOS

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 31/08/2018