Estás en:Servizos Tributarios Alleamentos de bens

Alleamentos de bens

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello da Coruña. Vivenda. RÚA VISTA ALEGRE, Número: 10-12, Planta: 4, Porta: B. SUPERFICIE Útil: cincuenta metros, corenta e cinco decímetros cadrados. Cota: catro enteiros, oitenta e unha centésimas por cento, Orde: 16

Información subasta:

Poxa o día 30/10/2017 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

MOBLES Adxudicada

Localización:

Ru Rourís, nº 3, piso baixo h (praza garaxe nº 7), Concello de Brión

Información subasta:

Poxa o día 27/09/2017 ás 13:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

INMOBLES Vixente

Localización:

Local dous sito na planta baixa da casa sinalada co número seis da rúa Arxentina n.º 6, que vén ser a situada á dereita do edificio e destinada a prazas de garaxe, cunha superficie construída de 181,54 m2 e superficie útil de 178,99 m2.

Información subasta:

Poxa o día 27/09/2017 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Narón: Local na entreplanta do edificio A, que forma parte do conxunto urbanístico sito na estrada de Castela, sen número (parcela Cocheiras), destinado a usos comerciais, da superficie construída de mil douscentos corenta e nove metros cadra

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2017

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Narón: Labradío no Lugar do Ponto, coñecido por Cortina de Arriba, parroquia de Santa Rita, da superficie de trescentos vinte e cinco metros cadrados.

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2017

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Ares -Vivenda sita en Avenida do Mazote s/n en Ares,da planta baixa con letra A e da superficie construída de sesenta e oito metros cadrados. -Vivenda de planta baixa con letra B na Avenida do Mazote s/n,portal uno no municipio de Ares,da su

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2017

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO DE ARTEIXO URBANA.- PLANTA BAIXA NO PORTAL 3 DUN EDIFICIO, SINALADO CO NÚMERO 3 DA RUA DÁ CODESEIRA, NO LUGAR DE TORROAL-MEICENDE, PARROQUIA DE PASTORIZA, MUNICIPIO DE ARTEIXO,. É UN LOCAL QUE OCUPA A SUPERFÍCIE ÚTIL DE CENTO CORENTA E DOUS METR

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2017

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO DE NARÓN Piso terceiro centro,do portal número oito,do portal número oito,do edificio situado onde chaman Amenadás,lugar de Freixeiro.Ten como anejos unha praza de garaxe sita na planta baixa do edificio e un trasteiro sito na planta baixo cuber

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/10/2017

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO DE PORTO DO SON. PRAZA DE GARAXE SINALADA CO NÚMERO 28H, SITA NA PLANTA DE SOTO -2, DUN EDIFICIO SINALADO CON NÚMERO 13 DA AVENIDA DA CONSTITUCIÓN.

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/10/2017

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO DE NARÓN. PISO 2º DR DO PORTAL NÚMERO 2 DEL EDIFICIO SITUADO ONDE CHAMAN AMENADAS, LUGAR DE FREIXEIRO, DESTINADO A VIVENDA E DA SUPERFICIE DE 90 M2

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 15/10/2017

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Ares -Vivenda sita en Avenida do Mazote s/n en Ares,da planta baixa con letra A e da superficie construída de sesenta e oito metros cadrados. -Vivenda de planta baixa con letra B na Avenida do Mazote s/n,portal uno no municipio de Ares,da su

Información subasta:

Poxa o día 27/06/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Anda

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Narón. -Local comercial en planta baixa,na á sur do edificio,portal tres,do conxunto residencial polígono de Vosa,bloque dezaseis,dezasete e dezaoito;da superficie de cento corenta e dous metros cadrados.

Información subasta:

Poxa o día 26/06/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Anda