Estás en:Servizos Tributarios Alleamentos de bens

Alleamentos de bens

INMOBLES Vixente

Localización:

Praza de garaxe na planta semisótano,na estrada Garita-Espasante,municipio de Ortigueira,da superficie útil de nove metros cadrados.

Información subasta:

Poxa o día 26/06/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Arteixo. RUSTICA MONTE AO SITIO QUE CHAMAN RABOS DE ARRIBA, NA PARROQUIA DE SAN TIRSO DE OSEIRO; DE CABIDA CINCO MIL SETECENTOS NOVE METROS CADRADOS, E QUE LINDA:NORTE, CAMIÑO; SUR E LESTE, TERREOS DA AUTOVIA CORUÑA CARBALLO; E OESTE, CAMIN

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/10/2017

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Ribeira Trasteiros 1,5,9,10 e 11, no portal 2, planta 11, na rúa Cristóbal Colón.

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/10/2017

INMOBLES Vixente

Localización:

Concellos de Brión y Ames Trastero y Garaxe respectivamente.

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/10/2017

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO DE FERROL SEMISÓTANO NO EDIFICIO SINALADO COS NÚMEROS 14 E 15 DA RÚA SANTIAGO, NA GRAÑA, PARROQUIA DE BRIÓN. LOCAL SEN DIVIDIR. TEN COMO ANEJO O PATIO SITUADO ÁS SÚAS COSTAS, DE 99M2

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 1/09/2017

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO DE NARON VARIAS VIVENDAS DO EDIFICIO, DA FASE II INTEGRANTE DO CONXUNTO INMOBILIARIO MONTE BOEIRA, SITO NA RUA CERRALLON, QUE ABARCA OS NUMEROS SETENTA E DOUS, SETENTA E CATRO, SETENTA E SEIS, SETENTA E OITO,

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 1/09/2017

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO DE PORTO DO SON. PRAZA DE GARAXE SINALADA CO NÚMERO 28H, SITA NA PLANTA DE SOTO -2, DUN EDIFICIO SINALADO CON NÚMERO 13 DA AVENIDA DA CONSTITUCIÓN.

Información subasta:

Poxa o día 30/05/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

INMOBLES Vixente

Localización:

CONCELLO DE ARES. 1/3 DO PLENO DOMINIO CON CARÁCTER PRIVATIVO DE: VIVENDA SITA NA RÚA DOS ANGELES NUMERO DOUS. CONSTA DE PLANTA BAIXA, DOUS PISOS E FAIADO. OCUPA 80M2

Información subasta:

Poxa o día 11/05/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Laxe. Leira rústica nº 67-1 de concentración parcelaria da zona de Sarces-Soesto. Terreo dedicado a labradío ao sitio de Barreiros. Ten unha superficie de 19A e 2CA

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/04/2017

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Vimianzo. Terreo rústico de cultivo de labradío, pasto e monte. San Sebastián de Serramo, Boedos. Parcela 210-B-5, polígono 0. Superficie 0HA, 7A e 18,9CA. Leira 18946 do Rexistro da propiedade de Corcubión

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/04/2017

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Negreira. Leiras rústicas, parcelas 134,82,104 e 123 da concentración da pena. No rexistro da propiedade, leiras 9075, 9178, 9222 e 9256

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 15/11/2016

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Padrón. Local comercial destinado a almacén, na 1ª planta dun edificio no sitio de Agro de Cantalarrana, cunha superficie de 650 m2

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 31/10/2016